Xarxa d’escoles 0-12

La Xarxa d’Escoles 0-12, amb la celebració de les Jornades 0-12, treballa per la creació d’una coordinació d’escoles públiques a nivell de Catalunya, com a mecanisme per garantir que la veu dels centres educatius tingui la presència necessària en tots els àmbits de la societat.

La conseqüencia directa de l’éxit aconseguit per les Primeres Jornades d’escoles 3-12 celebrades els dies 5 i 6 de novembre de 1999 (que responia a la proposta elaborada pel primer congrés de la Renovació Pedagògica celebrat a Catalunya del 1993 al 1996), i la vostra presència en la xarxa d’escoles i a les jornades, va ser (i és) el que ens va animar a continuar fins avui.

Esperem a través d’aquest petit espai, que acabin sent un espai comú, en la construcció d’un camí de renovació i de millora qualitativa del conjunt de les escoles d’infantil i primària del nostre país.

La coordinació que es proposa té els següents objectius:

1) Crear un marc estable i voluntari de relació, intercanvi i cooperació entre els centres educatius públics en allò que conjuntament decideixin.

2) Impulsar una corrent d’opinió favorable a la renovació pedagògica i a la millora de la qualitat de l’ensenyament públic de Catalunya.

3) Promoure debats i elaborar propostes sobre temes concrets que ens afectin, mitjançant jornades o consultes puntuals, difonent les propostes entre les entitats promotores i presentant-les al conjunt de la societat i a les diverses administracions.

Fins a la realització de les Jornades la coordinació s’organitza amb:

Junta de Coordinació (comissió organitzadora actual a la qual es preveu la incorporació progressiva de representants d’escoles). Reunions trimestrals.

Jornades de debat.

Secretaria permanent (nomenada per la Junta de Coordinació), xarxa telemàtica i administració (provisionalment se’n fa càrrec la Federació de MRP de Catalunya).

Comissions territorials i/o per nivell (en funció de les que ja existeixen, de caràcter estable o puntual. Obertes, d’acord amb les necessitats de cada zona).

Anuncis