Escoles adherides

 

LES ENTITATS PROMOTORES DE LA COORDINACIÓ:

Formen part com a entitats promotores d’aquesta coordinació, en la seva primera fase, les entitats que relacionem a continuació:

Federació de MRP de Catalunya
FaPaC
Facultat Ciències Educació – Universitat Autònoma de Barcelona
ICE – Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de Vic
Universitat Rovira i Virgili
CCOO
UGT
USTEC-STE’s

La funció de les entitats promotores de la Coordinació, en aquesta primera fase, serà la de:

1) Organitzar les Jornades d’Escoles 3-12.

2) Promocionar la vinculació dels centres educatius a la coordinació.

3) Vehicular les propostes que s’elaborin en les diferents instàncies de la coordinació (reflexió, formació, negociació, etc.).

4) Ajudar en la recerca de recursos per al sosteniment de la coordinació i les seves activitats

5) Aportar propostes en els diferents àmbits organitzatius i de debat de la coordinació.

Anuncis