Condicions

Referides a professorat i formació:

 • Professorat compromès amb el projecte de centre. Capaç de crear, justificar i documentar una línia d’escola.
 • Sistemes d’accés del professorat als centres en funció del seu compromís amb el projecte educatiu.
 • Professorat obert a treballar cooperativament, amb famílies, donant veu a l’alumnat, reflexionant conjuntament en equip.
 • Formació inicial vinculada a les escoles transformadores amb noves relacions simètriques Universitat – Escola.
 • Formacions permanents vinculades als projectes i necessitats dels centres amb reflexió sobre la pràctica i com a part essencial i obligatòria de la dedicació laboral.

Agents responsables: Mestres, universitats, Administració educativa, sindicats.

Referides a l’autonomia, la singularitat i la compensació de desigualtats:

 • Autonomia real dels centres per decidir, organitzar i prioritzar tasques, espais, aprenentatges, horaris, calendaris, mobiliaris, organitzacions…
 • Atendre, tractar i avaluar cada centre en funció de la seva singularitat, de l’entorn i del projecte.
 • Compensar les escoles en situacions socials desafavorides.
 • Afavorir xarxes horitzontals entre centres educatius…

Agents responsables: Poder legislatiu, Administració educativa, equips directius, equips docents, comunitats educatives.

Referides a la legislació:

 • Legislacions orientatives. Marcs generals .
 • Desburocratització del sistema. No ingerència en qüestions pedagògiques. Simplificació normativa.
 • Com a conseqüència de les anteriors les han de ser estables i no canviants.

Agents responsables: Poder legislatiu i administració educativa.

Anuncis